lördag 29 maj 2010

någonting har redan hänt...

8 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"varje morgon när jag hör rubrikerna i radions kulturnytt känner jag det - någonting är inte bara på väg att hända inom kulturjounalistiken - någonting har redan hänt - när jag började skriva kritik i dagspressen i början av 90-talet fanns det unga - starka krafter för förändring - den lite mossiga - bildade konstkulturkritiken skulle kompletteras - ja - kanske till och med på allvar utmanas - av nya synsätt - uppdelningen i högt och lågt var förlegad och framtiden låg i både högre nyhetspuls och en mer mångfacetterad kulturkritisk analys och fördjupning - idag är de där starka - unga krafterna medelålders kvinnor och män - många av dem sitter centralt placerade på kulturredaktioner runt om i sverige - några av dem har också försökt göra verklighet av sina visioner: jag spårar dem i mixen av konstformer - nyheter och recensioner i exempelvis dn kultur och svt:s kulturnyheterna - och jag anar dem i det alltmer frekventa krönikerandet i kulturradions olika program liksom i det lättsinniga tyckandet som blivit en självklarhet på dagspresssens kultursidor -

Marianne Johansson sa...

- jag hyser stor respekt för en del av regissörerna bakom dessa förändringar - ändå tror jag att utvecklingen är på väg käpprätt åt helvete och att helt andra krafter sedan länge varit inblandade i kursändringen - när jag läser om de drastiska nedskärningarna på dn:s kulturredaktion och att journalistkollegor på andra avdelningar inom tidningen ska ha jublat när de blev kända blir det en tragisk bild av just detta: det senaste dryga decenniet har inte bara inneburit en frivillig breddning av det kulturkritiska uppdraget - det har också dolt en publicistisk nedmontering av den kvalificerade - långsamma och tidskrävande kulturkritiken -

Marianne Johansson sa...

- ekonomiskt pressade tidningsledningar har degraderat kulturchefer och krympt redan pressade frilansbudgetar samtidigt som ett starkt internt tryck riktats mot kulturredaktionerna att skriva snabt - kortare och så att 'folk förstår' - resultatet har alltför ofta blivit till kritik och samtidsanalys hjälpligt förklädda problemformuleringar och resuméer - men också den möjlighet som nu dn:s ledning griper att handgripligen montera ner sitt stolta flaggskepp - och sveriges största kulturredaktion: dn kultur - genom att nästan halvera personalskaran och ändå påstå sig vilja satsa på kulturmaterialet -

Marianne Johansson sa...

- att slå så hårt mot en av sina mest vitala och lästa delar - liknar mest ett offentligt publicerat självmordshot - det är bara att hoppas att den interna debatten på dn just nu är betydligt mer besvärlig för ledningen än vad den publika så här långt varit - och att hotet aldrig tillåts bli mer än ett hot" // Ingrid P Bosseldal - kulturskribent - GP - den 11 mars 2010.

Marianne Johansson sa...

jag har ända sen min tidiga ungdom haft stor glädje av att läsa dagens nyheters kultursida!

Marianne Johansson sa...

numera läser jag alla möjliga tidningars olika kultursidor - jag har stor tillgång - gratistillgång - till en massa olika tidningar i miljöhuset härstädes - dn är bara en av alla de tidningar som finns tillgängliga - har f n ett fint erbjudande från dn liggande att jag kan få tidningen i en hel månad gratis - men jag har inte tackat ja till erbjudandet...

Marianne Johansson sa...

numera har jag tvingats förbjuda mig själv det som jag har skrivit om här förut - inga återvinningstidningar mer för min del! inget mer hem-hämtande av det som andra slängt!

Marianne Johansson sa...

sen en längre tid läser jag inga tidningar öht! - emellanåt - inte varje vardag - men nästan - ögnar jag igenom gratistidningen metro - som finns lätt tillgänglig på närmsta hpl... - jag har iaf you tube! - you tube är något som jag värderar mycket högre än papperstidningar...