tisdag 25 maj 2010

ärftlighet - politisk sådan...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"inte lika trevligt när politiken går i arv - i aktuellt står två politiker och talar - den ene har slips med kraftig knut - han signalerar ansvar - den andre har uppknäppt skjorta - han är avspänd och folklig - den ene säger: '...det är oerhört allvarligt...' - den andre säger: '...ta på mycket sort allvar...' - den ene vill vara tydlig och det vill den andre också - den ene är född 1971 - den andre 1972 - den ene är riksdagsman för socialdemokraterna - den andre för folkpartiet - programledaren lennart persson ställer frågor och båda ger det svar de önskar - oavsett hur frågan formuleras - de är rutinerade - tusentals timmar har de suttit i sammaträden - de har talat på hundratals möten och deltagit i oräkneliga debatter - mikael damberg är ordförande för socialdemokraterna i stockholms län - erik ullenhag är folkpartiets partisekreterare - mikaels pappa hette nils-gösta och var partikassör - eriks pappa heter jörgen och var folkpartiets gruppledare i riksdagen på 1980-talet - att en snickares barn också blir snickare är bara trevligt - samma sak med läkare eller vilket yrke som helst - i vår släkt har vi alltid... och så vidare - damberg och ullenhag är säkert hedervärda personer men när politisk makt blir familjetradition uppstår ett problem - vilken världsbild får den som går från diskussioner med pappa politikern vid köksbordet till ungdomsförbundet och vidare rakt in i regeringskansliet? - det gjorde mikael damberg - erik ullenhag kan nästan skryta med en erfarenhet utanför skolor och politik - han gjorde ett par år som tingsnotarie - vilket i och för sig är en utbildning - men ändå -

Marianne Johansson sa...

- jag ringer damberg - han säger att kraven på honom kan vara hårdare - eftersom pappa var partikassör - jag svarar att det brukar wallenbergarna också säga - att kraven på dem är hårdare - när de ärver makten i banken - jag ringer ullenhag - han tror inte att politiken har förändrats på något avgörande vis - carl bildts farfars farfar var statsminister - till exempel - - 'de flesta som är politiskt aktiva kommer från samhällsengagerade familjer' - jag ser om inslaget med dem på svt play - 'vi ställer väldigt höga krav på jämlikhet i socialdemokraterna' - säger damberg i rutan - jag ser förklaringen till varför det politiska språket är så utarmat - det förtvinar i ett slutet system" // Peter Kadhammar - Aftonbladet - den 14 april 2010.

Marianne Johansson sa...

ett utarmat språk är ett utarmat språk - han har så rätt i det han säger han peter kadhammar...

Marianne Johansson sa...

någon viss person - som har fått sitt namn på en spårvagn i göteborg - har blivit statssekreterare - 'secretary of state'? - hos den omnämnde unge ullenhag... jag tror jag har läst någonstans någon gång att denne person - som blivit förärad ha sitt namn på en spårvagn - av folkpartisterna i göteborg ej ansågs lämplig att för göteborgs räkning representera folkpartisterna i riksdagen - i stället fick han bli 'statssekreterare' hos denne unge ullenhag... - själv är jag ej folkpartist - med allt som dom står för... jag är ej heller något annat politiskt - jag har under rätt många år varit desillusionerad och ej röstat öht - men då birger schlaug var språkrör för miljöpartiet då röstade jag på miljöpartiet...

Marianne Johansson sa...

men apropå rubriken 'ärftlighet - politisk sådan' - så borde jag vara folkpartist - min far var det... min far som föddes den 28 februari år 1897 och passed away on august 21 des jahres 1972... han var i hela 50 år - alltså hela sitt liv - fabriksarbetare - men han röstade inte på sossarna - ej heller på vänsterpartiet... (min far var ej medlem i folkpartiet - han bara röstade på det partiet...)

Marianne Johansson sa...

'ärftlighet - religiös sådan...' ja när det gäller mig så kan jag ej förneka att jag känner att jag med mina föräldrar och den barndom och uppväxt jag hade hemma i lidköping inte enbart har en genetisk ärftlighet från min mor och far utan även en religiös ärftlighet... 'arv och miljö'... - frireligiösa och fritänkande - sådana var mina föräldrar...