måndag 17 maj 2010

handstil - vad en handstil kan förtälja...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

någon aktuell handstilsanalys har jag inte - men jag har en analys gjord av grafolog hans scheike våren 1975 - dvs för 35 år sedan:

Marianne Johansson sa...

"marianne! - din handstil visar att du har ett känsligt och växlande väsen i vilket många förändringar ger sig tillkänna och av vilka man ser en hel del utåt också - stundom kombinerar du på ett fint sätt smidighet och fasthet och kan då leva på ditt personliga sätt utan att det uppstår onödiga konflikter med omgivningen - andra gånger blir du mer vass och påstridig och det kommer in något aggressivt och kritiskt hos dig - för att du åter andra gånger är mycket mer öppen och följsam - en tendens som kan övergå i eftergivenhet och göra dig i alltför stort behov av påverkan - du är levande och intensiv och vill gärna söka dig fram på egna vägar men har fortfarande en bundenhet i traditioner och normer som blir hindrande - du har sinne för det som är mer teoretiskt och intellektuellt och kommer i ditt tänkande att kombinera logik och intuition - du har där som i annat stora möjligheter till ditt förfogande men använder dem inte tillfullo - du hindras både av en mindervärdeskänsla och en självupptagenhet liksom du hindras av inre ängslan och oro - det finns någon slags självutplåning och självförnekelse som gör att mycket hos dig ligger latent och du kommer att öda tid på onödigheter och fladdrigheter i stället för att söka göra något väsentligt och för dig och andra berikande av ditt liv och dina möjligheter." // grafolog Hans Scheike den 8 mars 1975.

Marianne Johansson sa...

hur han kunde få fram så mycket ur ett litet handstilsprov från mig för så länge sen - det förstår jag inte - men han var ju dock - och är väl fortfarande antar jag - en expert på handstilsanalys - och jag tycker det verkar stämma en hel del av det han säger - men samtidigt känns det precis som om jag skulle vara större än vad jag egentligen är - det är inte bra för mig att ha sånna fantasier - att jag liksom skulle vaa nånn - nånn att räkna med - mitt psyke tål inte sånt ...

Marianne Johansson sa...

den 8 mars år 1975 var 6 dagar efter det att min mor dog...