tisdag 15 juni 2010

anders olsson

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"det finns något av lindansare över anders olsson - elegans i den luftiga rörelsen - den nödvändiga precisionen och ingen rädsla för djupet - 'balans' är ett återkommande honnörsord när litteraturprofessorn - poeten och akademiledamoten talar om liv och gärning - poesi är ingivelse - även om förståelsen av den kan vara vetenskaplig och argumenterande - det ena berikar det andra och tvärtom - och båda är 'nyanseringens konst' - jag försöker förena detta - vittert värre? - nej: - den spontana lusten att läsa är avgörande - säger jag till mina elever - den 20 december år 2008 efterträdde han estradören lars forssell på fjärde stolen i svenska akademien - han tillstår olikheter dem emellan men också en gemensam sida: - vi kan nog sägas dela en viss typ av lätthet - att dikten kan växa fram ur ingenting - anders olsson tog sig tidigt en prominent om än inte pekuniär plats på parnassen - i samarbete med bland andra horace engdahl var han med i kretsen som i slutet av 70-talet startade tidskriften 'kris' vilken introducerade moderna - kontinentala tolkningsteorier kring litteratur som höjde kritikerklimatet och utmanade etablissemanget - essäsamlingen 'mälden mellan stenarna' från 1981 - som förenade det teoretiskt sammansatta och avancerade med närhet till texterna - lånade sin titel av en rad av gunnar ekelöf - poeten som var föremål för hans doktorsavhandling 'ekelöfs nej' 1983 - men som frilans tjänade jag inget och kunde kring år 2000 knappt betala hyran - vännera fick betala för vinet - det var ibland ett utsatt och nästan hopplöst läge - men anders olsson talar hellre om engagemang än uthållighet (även om han 'läser långsamt') som överlevnadsstrategi - när han inte fick den första professuren han sökte kunde han å andra sidan 1995 bli klar med sin bok om den finlandssvenske författaren gunnar björling - 'att skriva dagen' - det ekonomiska eländet upphörde i och med professuren vid stockholms universitet 2004 - anders olsson gillar båda sysslorna - den första för glädjen med att undervisa - att 'vara den goda auktoriteten som kan ge studenterna någonting' - även om han anser att det skulle gagna om inriktningen flyttades från att inledningsvis bara ge studenterna fragment av stor litteratur till att kräva större djupdyk i viktig - den andra sysslan - arbetet i akademien - kräver djupdykning av honom själv i den samtida litteraturen - du värnar om och skriver själv poesi - när kommer för första gången på länge en poet att få nobelpriset igen? - det är (den ständige - men är han det?) sekreteraren som yttrar sig i frågor som rör svenska akademien - men det är klart att jag kommer att företräda min uppfattning - till höger om ytterdörren står ett vitt piano som anders olsson köpt för ett stipendium och spelar mozartmenuetter men framför allt improviserar fritt på - att spela är ett sätt att töma sina tankar - att göra sig av med bråte - zenbuddistisk meditation är ett annat sätt - anders olsson kom i slutet på 70-talet i lära hos taisen deshimaru i paris och börjar fortfarande dagarna med meditation - återigen en fråga om att finna balans - anders olsson talar sig också varm för dans - inte sällskaps- eller pardans - men den fria - det går att dansa till nästan allt - fungerar inte rytmen kan man hitta en motrytm som balanserar - förstås" // Per Mortensen - Dagens Nyheter - den 18 juni år 2009.

Marianne Johansson sa...

'vännerna' i st f 'vännera'...

Marianne Johansson sa...

han - denne anders olsson - är - liksom birger schlaug och carl bildt - och även liksom min äldsta systerdotter - av 'årgång -49' - alltså det år dessa herrar - och även min äldsta systerdotter - föddes: 1949... (jag är av 'årgång -42...)