torsdag 10 juni 2010

i sitt stilla sinne...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

- ett sinne - ett sinnelag - ett sinnestillstånd - en sinnesnärvaro - en sinnesfrånvaro - eine abwesenheit ganz einfach - nichts anders...

Marianne Johansson sa...

ja hon den gamla författarinnan elsie johansson har visst skrivit en bok som på något sätt påminner om detta ordval - kommer i ögonblicket ej ihåg exakta ordalydelsen på den titeln på hennes kanske senaste bok - 'sin ensamma kropp' - var det så kanske titeln löd - lyder... hon valde alltså att ej skriva 'min ensamma kropp' - och jag - uppenbarligen - valde att inte säga 'i mitt stilla sinne'...

Marianne Johansson sa...

att 'sort of' distansera sej - hålla ett ämne ifrån sej - är det det det kanske handlar om - när man i stället för 'min' säger 'sin' - när man i stället för 'mej' säger sej'...