söndag 20 juni 2010

någonstans inom oss - finns en likhet - i ord - eller ordval -

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

- eller - helt enkelt - i sättet att vara - uppleva - uppfatta - hur det är... - detta människovarandet - så länge det nu varar...

Marianne Johansson sa...

aase berg - född 1967 - är poet - litteraturkritiker och översättare - jag - född 1942 - alltså 25 år tidigare än hon blev född! - är kanske vare sig det ena - eller det andra - eller det tredje - även om jag under ca 20 års tid ägnat mej åt översättningsövningar till och från tyska på kontor - någon poet är jag ju inte i vedertagen mening - även om jag själv anser mig vara en sådan - mer än något annat - egentligen - med mina spontant nedslängda ord emellanåt - litteraturkritiker är jag ej - men jag förstår att det för poeten och översätterskan kan vara ett sätt att försörja sig på - är man litteraturkritiker så hamnar man ju iaf på kultursidorna i en tidning - alltid något...

Marianne Johansson sa...

- i svenska dagbladet lördagen den 7 november år 2009 skrev jesper olsson följande:

Marianne Johansson sa...

- "lysande stilister är det värsta jag vet - skriver aase berg några sidor in i sin nya bok - essä- och artikelsamlingen 'uggla' - för att snart utveckla tanken med att hävda rätten till det 'fula - fumliga och ibland rentav charmlösa' - denna hållning utpekas som avgörande för ett 'kritiskt tänkande' som vill underminera inställsamhetens lockelser och suktandet efter höga läsarbetyg - den är en kompassnål för den kompromisslöshet som bergs skrivande vill uppnå - därmed också sagt - att det kan vara lite krävande att läsa 'uggla' - inte alls för att texterna skulle vara svårtillgängliga - eller för den delen fula och fumliga - vilket förstås är relativa omdömen - om man som jag gillar att språkets potential till själv- och avdrift kan ta överhanden - att man bulimiskt späckar meningar och stycken - för att nu koppla till en metaforik berg ibland använder - så närmar sig de intensiva texterna tvärtom ett slags om inte lysande så glödande stil -"

Marianne Johansson sa...

" - nej - krävande är det för att man med jämna mellanrum tvingas skrapa med foten i resterna av de mer eller mindre motiverade avvägningar och kompromisser man ständigt gör - och inte bara i ord - det är texter som tvingar läsaren att rikta blicken mot sig själv - det är inte så dumt - 'uggla' samlar bidrag till tidskrifter - tidningar - antologier och kataloger från mer än ett decennium - även om de allra senaste årens produktion på fältet dominerar - här ryms allt från korta recensioner i dagspress till längre - essäer ur tidskrifter som 'blm' - 'lyrikvännen' och '90-tal' - fördelade på sex block rubricerade som - och titlarna säger en del om innehållet - 'asociala' - 'kastration och kärlek' - 'barn och banalism' - 'djur och natur' - 'poetisk forskning' och 'döden' - "

Marianne Johansson sa...

" - detta kan - vid närmare betraktande - innebära allt från h p lovecrafts gotik till fredrik nybergs poesi - från psykiatriska diagnosprogram till mustafa cans radioprogram om sin mamma - från lekplats till tsunami - från rut hillarp till valerie solanas - det är en resa genom det nyss förgångna - det ihågkomna och det bortgklömda - formad av en kritisk vilja att perforera ideologiska barriärer och heltäckade skyddsmaterial i den samtida kulturen och samhället -"

Marianne Johansson sa...

" - givetvis finns några återkommande tyngdpunkter (eller käpphästar) i essäerna - kapitalismens utslätande effekter och den konfliktskygga liberalismens vaddering av livet attackeras med skarpa och komiskt apterade projektiler - feministisk politik bedrivs explicit med jämna mellanrum - och ständigt undermineras - med hejdlösa formuleringar - tillrättaläggandets och normaliseringens operationer i vårt vardagliga liv i en text om apokalypsen: 'oavsett om vi går under i eld eller is - så finns det inget utrymme att trösta och kramas eller livsstilscoacha varandra - allt vi kan göra är att iakttaga varandras lidande samtidigt som vi underkastas vårt eget - det påminner faktiskt lite om livet som det redan är' - det är kul och befriande att läsa - och stundtals tanke- och känslotänjande - finns det då inga blinda fläckar i avklädningsritualen? - jovisst - så ställer jag mig ordentligt frågande till bergs analys av viss samtida poesi ('den radikala poesins risker') - där hon upprepar ett argument som fredric jameson under 80-talet riktade mot den amerikanska language-poesin - redan då vilade det på en förenkling - dessutom återfaller hon själv någon gång - kanske främst av retoriska skäl - i det slags svartvita dikotomier som hon annars nedmonterar med energi - och även om idealiseringar och försök att dölja maktrelationer - våld och ändlighet är ett rött skynke för bergs skrivande - så kan man undra om inte litteraturen och barndomen råkar ut för ett liknande öde här och var vilket också blottläger svårigheten att tänka bortom fasta - autenticetsgivande hållpunkter -"

Marianne Johansson sa...

" - men att en samling texter från en 15-årsperiod skulle vara fri från motsägelser önskar man väl inte ens - inte heller att man som läsare ska hålla med i allt som sägs - ibland längtar jag tveklöst efter nyanseringar - differentieringar och viss svalka - men 'uggla' är lika otvivelaktigt en bok att rekommendera - i mindre doser ger den nödvändiga injektioner åt diskussionen om - med och mot vår samtid" // Jesper Olsson - SvD- 2009-11-07.

Marianne Johansson sa...

'bortglömda' i st f 'bortgklömda'...