tisdag 15 juni 2010

JAS eller vindkraft?

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

Götan Greiders kolumn i dagens Metro: "det är dags att lägga ner detta förbannade försvar" skriver göran greider idag - anledningen är försvarets oro att landets största planerade vindkraftpark ska störa Jasplanen - "samtidigt som USA och världen förskräcks över förödelsen som orsakats av oljekatastrofen i mexikanska golfen kommer nyheten att svenska försvaret säger nej till fossilfri vindkraft i hanöbukten - där ska enligt planerna sveriges största vindkraftpark till havs anläggas - det rör sig om investeringar för miljarder - en hel del arbetstillfällen och framför allt: ökad tillgång till fossilfri energi - men försvaret är oroligt - man fruktar att Jasplanen kan störas av vindkraftverken och vill därför inte ha dem på en fyra mils radie kring flygflottiljen - vad är detta? - att det över huvud taget är möjligt att eventuellt låta Jasplanens väl och ve gå före vårt behov av ren energi är smått otroligt - det kan inte hjälpas - men när jag hörde om det där stärktes jag i min uppfattning att det helt enkelt är dags att lägga ner detta förbannade försvar - det beprövade och en gång folkliga värnpliktsförsvaret är i dag ersatt med frivillighet - men framför allt får försvaret alltmer karaktär av yrkesmilitär - inom några få år kommer försvarsmakten att befolkas av människor som har som sitt stora intresse att hantera vapen och träna sig för krigssituationer - det kommer inte längre att finnas några motsträviga värnpliktiga som egentligen avskyr vapen och fältet lämnas fritt för militärnördar och säkerligen en och annan vapenfetischist - när svenska soldater i framtiden skickas på fredsbevarande FN-uppdrag blir det sådana nördar som åker - i truppen kommer inte att finnas folk som är eller ska utbilda sig till elektriker - ingenjörer - eller kanske rentav psykologer - alltså minskar förutsättningarna för att de ska kunna göra en bra insats bland civilbefolkningarna - redan nu är ju sverige på väg att militariseras en liten smula - när svenska soldater dog i afghanistan utlöste den tragiska händelsen reaktioner som liknar dem som finns i krigförande länder - nu måste vi hålla på 'pojkarna därborta' och ställa upp för dem - de som är kritiska till att svensk trupp står under natobefäl bemöts i vissa sammanhang som potentiella landsförrädare - att tusentals civila dör i samma land kommer helt i skymundan - men det är det här med Jasplanen och vindkraftverken - det är två principer som ställs mot varandra - den ena är ett uttryck för en aggressiv civilisations sämsta sidor - den andra säger att det kanske finns en väg ut ur samma civilisation" // Göran Greider - metro - tisdagen den 15 juni 2010.