torsdag 24 juni 2010

"mitt livs första dagbok"

11 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"dessa blad härleder sig från sju veckodagar i författarens liv under oktober månad 1971 - dagboken är skriven på beställning av redaktören för tidningen 'vi' och publicerad i tidningens julnummer 1972 - jag har aldrig i mitt liv skrivit någon dagbok - jag har aldrig fått någon tid över för denna sysselsättning - så snart jag får någon ledig stund så arbetar jag - skrev en gång albert engström - och jag skulle kunna säga att jag gör sammaledes - hur går man tillväga vid dagboksskrivande? - jag vet inte - som en tafatt nybörjare får jag därför försöka famla mig fram i arbetet - men jag vill bara be läsarna betänka faktum: detta är ett debutverk och sålunda i särskilt behov av vänligt bemötande - en veckas anteckningar gälle det! - och jag förmodar att en dagboksskrivare börjar veckan från början med:

Marianne Johansson sa...

"söndag - steg upp klockan 14 minuter och 35 sekunder över åtta - åt tre måltider - satt tre timmar vid skrivmaskinen - röjde två timmar i skogen - cyklade en timme söderäng - grisslehamn och åter - deltog inte i gudstjänsten i min sockens - väddö - kyrka - och efter högmässan drack jag inte te med kyrkoherden - han har annars mitt namn upptecknat i sin kyrkobok och har hand om vården av min själ - tänker uppsöka honom någon dag på tjänstetid - när pastorsämbetet fungerar - och inhämta hans åsikter om jungfrufödseln - det är en fråga som för närvarande mycket bekymrar mig och det övriga svenska folket - våra tretton svenska biskopar grubblar samtliga över problemet - men kan inte komma till någon enighet - vår statskyrka betalar dock dessa tretton sakkunniga betydligt mer än en million kronor om året för att vi av dem ska få veta vad vi ska tro i frågor som angår vårt eviga väl och ve - i en hädisk religionshistoria har jag läst att jungfru maria skulla ha blivit havande genom en i romerska hären tjänstgörade centurion - en motsvarighet till vår sergeant - varpå hon hastigt giftes bort med josef - men ingen kristen - och inte heller jag som okristen - vill tro - att kristus avlades av en hedning - jag framhärdar i min tro - på kvällen läste jag inte grundlagsberedningens betänkande - men jag såg olof palme i tv - han var sig i stort sett lik sedan kvällen förut - det var som alla andra söndagar - efter söndag blir det ofta:

Marianne Johansson sa...

- måndag - en ung sympatisk man med ett gammalt adligt namn kommer i en flott bil från sveriges radio för att göra en intervju om 'min svenska historia' - han gillar min roman 'soldat med brutet gevär' - varför jag förmodar att han är radikalpacifist och nyvänster - frågar honom: varför kommer nyvänstern till en så stor del från riddarhuset - från våra gamla adelssläkter: oxenstierna - de geer - von hofsten - palmstierna - bergenstråle - lagercrantz med flera - med flera? - min gäst hade ingen förklaring - intervjuaren ville se båda mina arbetsplatser - gårdagens gamla smedja där jag skriver och skogen där jag röjer upp vindfällen - vi började i skogen - fällena är ett par år gamla - och yxhugg i torrt trä blir hårt ekande ljud - när jag hörde sändningen i radio dånade min yxa så att den överröstade huggarens stämma - det var lika gott det - på kvällen deltog jag inte i landstingets möte om den nya regionplanen - innan jag gick till sängs läste jag inte låginkomstutredningens betänkande -

Marianne Johansson sa...

- tisdag - åt tre måltider - satt tre timmar vid skrivmaskinen - osv - osv - en fru gulbransen från sveriges tv ringde och ville att jag skulle vara med i någonting som hon skulle öppna dörren till på kvällen - men jag gjorde redan för fem år sedan mitt livs sista framträdande i svensk television - dels har jag kommit till insikt om att gud har skapat mitt ansikte enbart för radio - dels producerar vår television massupplagor av ett slags undermänskliga varelser - som kallas tv-kändisar och som aftonbladet och expressen oundgängligen behöver för att hålla sina lösnummerupplagor uppe - det är alltså av egoism och ren självbevarelsedrift som jag inte framträder i bildrutan - åt inte lunch med utrikesminister wickman - innan jag lade mig läste jag inte invandrar-utredningens betänkande -

Marianne Johansson sa...

- onsdag - utnämndes idag till byskrivare - modern beteckning: sekreterare - i tomta byalag av väddö socken - byalaget grundades på 1400-talet och är alltså omrking 300 år äldre än svenska akademien - utnämningen gäller tills döden skiljer mig från densamma - är så omtumlad av utmärkelsen - mitt livs hittills högsta - att jag inte tyar skriva någon dagbok idag - på kvällen deltog jag inte i någon kurs i regionplanering -

Marianne Johansson sa...

- torsdag - åt tre måltider och så vidare - och så vidare - bland dagens post fanns ett brev - där avsändaren beskyller mig för försök att bedraga svenska folket i måndagens radiointervju: - jag har sökt lura i radiolyssnara att jag lever på 'buskröjning' - han har genomskådat mig: - jag har en 'fetare födkrok' - det är bara att bekänna: lureriet gick inte hem - en hr örtegren ringer från tv och vill ha mig som gäst i ettan i morgon fredag - jag svarar: inte så länge jag har kvar mitt nuvarande förstånd - åt inte lunch med folkpartisten gunnar helén - på kvällen gick jag inte på landstingets kurs i strukturomvandling - innan jag lade mig läste jag inte mellanlöneutredningens betänkande -

Marianne Johansson sa...

- fredag - läste mina fem dagstidningar noggrant och tog därefter en överblick av läget i sverige idag: produktionen ökar inom alla samhällsområden: industrin producerar varje dag allt fler arbetslösa - antalet bankrån och misshandelsbrott ökar - antalet gonorréfall ökar - antalet bostadslösa ökar - antalet narkomaner växer - antalet självmord ökar - sverige är idag ett verkligt progressivt land - jag tror det var gunnar sträng som skapade ordet friställd - det gamla ordet arbetslös kunde ge inryck av att någon hade förlorat sitt jobb - det nya ger en ljuvlig känsla av frihet och oberoende - det associerar till frigivning av slavar - vår finansminister är i likhet med gustav vasa en språkets mästare - han har också i debatten i sverige avskaffat ordet skattehöjning och ersatt det med inkomstförstärkning - en genial språklig nybildning - i ett av dagens brev vill en pr-kvinna för en berömd sjukvårdsaffär använda en öm scen ur utvandrarromanen mellan karl oskar och kristina i en reklamartikel för försäljning av kondomer - vi lever i ett progressivt konsumtionssamhälle - därom vittnar denna skrivelse -

Marianne Johansson sa...

- det kommer allt flera brev - där avsändarna skäller på min svenska historia - att döma av min brevskörd tycks vi åter ha fått 'de två nationerna' i sverige - en som håller på gustav vasa mot nils dacke och en som håller på nils dacke mot gustav vasa - det står för närvarande och väger mellan parterna - finansministern tillhör de förra - han har sagt om vårt ärftliga kungadömes grundare: 'imponerande - hade de höga vyerna - en hård men fabulös man' (expressen 3/5 1971) - historieprofessorn sten carlsson skriver i svenska dagbladet - att jag snarast bör sluta att skriva på min svenska historia som han i högsta grad ogillar: - jag skall 'återgå till sagan' - men jag har ju aldrig skrivit någon saga! - jag berättade sagor muntligen på sängkanten för mina barn - när de var små - men nu är alla mina fem barn fullvuxna - vem ska jag numera berätta sagor för - magister sten? - åt inte lunch med gösta bohman - idag ringde ingen från tv och ville ha mig med i något program - fredagen är alltså vilodag på sveriges radio-tv - jag mindes att jan bonnevier från tv i somras ville ha mig med i en serie 'de största svenskarna' - som han skulle göra med särskilt utvalda - dvs med sveriges märkligaste personligheter - dessa svenskar som han sedan presenterade i tv - visade sig vara före detta häktade - i sin frånvaro häktade och ännu inte häktade personer - själv tillhör jag fortfarande de sistnämnda -

Marianne Johansson sa...

- lördag - intar tre måltider - sitter tre timmar vid skrivmaskinen och så vidare - och så vidare - ringer till pastorsämbetet för att få veta vad jag skall tro om jungfrufödelsen - men glömde att guds kontor i min hemsocken väddö är stängt på lördagen - nu får jag ligga sömnlös i natt igen och grubbla över problemet - åt lunch i dag med en helt okänd person - vi har varit gifta med varandra i 48 år - på kvällen såg jag olof palme i tv - han var sig alldeles lik från igår kväll"

Marianne Johansson sa...

"slut på dagboken! - vad jag har gjort under veckan är fullkomligt trivialt och oinressant - därför har jag också skrivit om det som inte har hänt mig - jag vet ju inte om man får göra sådant i dagböcker - men detta är ju en debut - vilket jag ber läsarna komma ihåg - denna bok är sålunda i hög grad i behov av vänligt bemötande" //Söderäng - Väddö - den 31 oktober 1972// VILHELM MOBERG - ur boken 'Otrons Artiklar' - ugiven på Författarförlaget år 1973 i april ( amärkning: Vilhlem Moberg ändade sitt liv den 8 augusti samma år - 1973)

Marianne Johansson sa...

'omkring' i st f 'omrking'...