lördag 26 juni 2010

vi är vad i läser...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

mats holmberg skrev följande under 'namn och nytt' i dn måndagen den 10 augusti år 2009:

Marianne Johansson sa...

"vi är vad vi läser - i den inte så avlägsna tid då kavajfickor och handväskor var flitigare förekommande än i dag var det vanligt att dessa accessoarer innehöll ett väl synligt ex av till exempel dagens nyheter - bärarens budskap var inte nödvändigtvis att han eller hon läste dagens nyheter - viktigare var markeringen 'jag är den sortens människa som läser dagens nyheter' - vilket inte är riktigt samma sak - somliga människor markerade på samma sätt att de var av svenska dagblads-typ - och dessa tysta budskap spelade en viktig roll i samspelet mellan människor - i debatten om vad som ofta kallas 'papperstidningens kris' har denna aspekt dessvärre helt förbigåtts - hur mycket tid sparades inte när vi med en enda blick kunde skapa oss en bild av en tidigare okänd nästas karaktär? -"

Marianne Johansson sa...

" - dn i fickan pekade i riktning intellektuell mjukvänster - ibland med slagsida åt det bohemiska - svenska dagbladet ledde tankarna åt burgen konservatism med 'yttre och inre stil' - en synlig tidningslogga kunde snabbt och ljudlöst bana väg mot blivande vänskap eller avståndstagande - man kan hävda att de karaktärsskiljande dragen hos stockholms två stora morgontidningar inte längre är vad de en gång varit - men de skillnader som trots allt lever kvar har betydelse som sociala smörjmedel och borde beredas större plats i samhällsdebatten - vad skulle papperstidningens utarmning innebära för människors möten? - är ett indraget presstöd - sett ur det perspektivet - särskilt ansvarsfullt? - vad säger regeringen?" /// Mats Holmberg - DN - den 10 augusti 22009-

Marianne Johansson sa...

det blev visst fel i rubriken - 'vi är vad vi läser' skulle det ju ha stått - naturligtvis...