onsdag 16 juni 2010

birgitta hjelt - född 1948 - finlandssvenska...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"utan en helt självständig - även andligt helt av egna premisser levande människa finns det ingen fri författare - jag är inte intresserad av att skriva om kvinnans sak - när människans sak är så mycket intressantare - och jag är människa i lika hög grad som någonsin en man - men först när jag lämnat bakom mig ofriheten att vara enbart kvinna - ty mannen är både människa och man - kvinnan utan frigörelse däremot enbart kvinna - felet ligger inte i de kvinnliga författarnas ämnen eller erfarenheter utan i deras anslag - som är tuktat och relativt - jag önskar nå det plan av liv - där det gör detsama om man är man eller kvinna - om lyrik: - lyriken som medium anser jag nuddar redan vid och innefattar inom sig det gränsläsa - dvs rör vid en djup andlig dimension som inte alltför lätt låter sig förenas med en materialistisk endimensionell flackhetsbekännelse - som lyriker kan man inte skriva om ytligheter - då förfaller man till våldtäkt av mediet - jag vill bevara det prästerliga och mytiska särdraget hos lyriken" // "Birgitte Hjelt - född 1948 i lovisa - finlandssvenska - bor i sverige - studerar f n teologi med sikte på prästexamen" - obs: jag vet ej när - för hur länge sen - jag skrev av detta eller varifrån - denna handskrivna avskrift dök plötsligt av en slump upp bland alla mina papper...

Marianne Johansson sa...

- det var det hon skrev om lyrik som fick mig att en gång skriva av detta - jag håller med henne till hundra procent i vad hon säger om lyriken - kanske vad gäller det andra oxå - men speciellt vad gäller lyrik - jag har ett djupt intresse av lyrik - så som hon definierar vad det handlar om...