lördag 5 juni 2010

'Han betalade sina räkningar.'

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

'han betalade sina räkningar' - eftermäle - på gravstenen - sven-bertil taube om sin far nationalskalden - det borde stå 'han betalade sina räkningar' - på faderns gravsten - så sa han en gång - sven bertil taube - detta har fastnat i mitt huve... (om han sa det muntligen eller skriftligen - det kommer jag inte ihåg - men orden - just d o m orden kommer jag ihåg - lustigt egentligen hur vissa ord kan fastna i hjärnan - av någon anledning...)

Marianne Johansson sa...

- på min sons - mandens - gravsten - en begagnad sådan - skulle det kunna stå 'han hade inga skulder' - han var angelägen om att inte ha några skulder - att inte ha tagit några lån - vid analyserandet av hans status efter hans avlidande den 30 november 2006 visade sig detta stämma - detta att han faktiskt inte hade några som helst skulder - han var inte skyldig någon något - några lån hade han inte tagit av vare sej det ena eller det andra slaget...

Marianne Johansson sa...

varför nu det skulle ha varit så viktigt - jag skulle ha föredragit att han hade tagit lån från csn - en massa lån och studerat - det hade jag önskat mig - han gjorde som han själv tyckte verkade bäst efter de 'förutsättningar' som fanns - som han bedömde kunde finnas - han hade ingen förälder som kunde ge honom nödig hjälp och stöd och fungera som förebild - 'alas'...