fredag 25 juni 2010

one of my favourites - hjalmar gullberg...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"kanske vi är på väg till något annat - en flyktig stund i denna värld ha stannat - kanhända måste här vi djupt förnedras för att det som är mer än vi skall hedras - kanhända döden - som vår oro stegrar - skall göra våra nederlag till segrar - kanhända livet här är blott ett hinder på vägen dit - där inget jordiskt binder"

Marianne Johansson sa...

ovanstående taget ut boken 'ny illustrerad svensk litteraturhistoria' (andra upplagan) - 'femte delen' - 'fyra decennier av nittonhundratalet' - av Erik Hjalmar Linder - bokförlaget natur och kultur - tryckt i sverige - uppsala - almqvist & wiksell boktryckeri ab - år MCMLII - 'till Martin Lamm' - boken 'kasserad' - 'makulerad' - jag tror på hisingens bibliotek - stämpeln 'samrealskolan lundby - göteborg - biblioteket' står stämplat på en av de första sidorna i boken.

Marianne Johansson sa...

'taget ur boken' borde det ju naturligtvis ha stått i st f 'taget ut boken'...

Marianne Johansson sa...

"- men i 'människors möte' har varje spår av ironi fallit bort - enkelhet har blivit storhet:

Marianne Johansson sa...

'om i ödslig skog ångest dig betog - kunde ett flyktigt möte - vara befrielse nog - giva om vägen besked - därpå skiljas i fred: sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed - byta ett ord eller två - gjorde det lätt att gå - alla människors möte borde vara så'