fredag 18 juni 2010

ensamhet - en god sådan - id est: 'a sort of summing up'...

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

- "utifrån vilken man tolkar omvärlden" vilken 'vilken' - jo den egna utgångspunkten...

Marianne Johansson sa...

"lars tornstam - äldreforskare och sociologiprofessor vid uppsala universitet - menar att i allas vår livscykel är nuet norm - barn och unga - liksom till exempel erfarna forskare som han själv och anställda inom skola och äldreomsorg - föräldrar och anhöriga - har sin egen utgångspunkt utifrån vilken man tolkar omvärlden - lars tornstam har länge forskat om bland annat åldrande men upptäckte att han nog missat något viktigt - jag trodde - som så många andra - att det vid pensioneringen händer en massa negativa saker - att man 'snubblar till' - men när jag började forska visade det sig att 90 procent mådde fysiskt och psykiskt lika bra - eller bättre - efter pensioneringen! - en fransk studie visade till och med att det är en föryngringskur - att de mådde tio år bättre - han ger - som exempel - också vad vi i allmänhet tror om vem som känner ensamhet - en undersökning visar att mer än 90 procent tror att ensamheten ökar efter pensionen - men det visade sig i stället att upplevelsen av ensamhet är störst i 30-årsåldern! -

Marianne Johansson sa...

" - hur vi kan åldras på ett bra sätt i det ungdomsfixerade samhälle vi lever i är en annan vanlig fråga - ofta tror vi att det är svårt - vi ställde frågan om hur nöjd man var med sin egen kropp - de flesta män är nöjda hela livet - men andelen kvinnor som är nöjda ökar med åren och vid 80 är kvinnor lika nöjda som män - vad vi tror är alltså inte detsamma som hur det egentligen ligger till - vi förutsätter också att åldrandet helst bör utgöra en fortsättning på vårt medelåldersliv - då är idealet att vara produktiv - effektiv - självständig - social och framgångsrik - säger lars tornstam - i usa kan man till och med få ett pris i 'framgångsrikt åldrande' - de har en slags 'oscarsgala' för 'sucessful ageing'-

Marianne Johansson sa...

"- men vilken är åldrandets mening? - frågade sig lars - är det fortsättning på medelålderslivets aktivitetsrace? - eller är det något kvalitativt annat? - det var när han läste om sina böcker av carl-gustaf jung - schweizisk psykolog - psykiater och tidigare lärjunge till sigmund freud - som lars tornstam kom på ett annat spår - säger han - redan 1930 sa jung i sitt föredrag 'livets vändpunkt' att vi utvecklas och mognar under hela livet - han menade då att man under andra halvan av livet kan få nya insikter - jung talar om en ökad transcendens - vilket handlar om sådant som ligger utanför den synliga verkligheten - han menade att vi under vår andra livshalva bland annat bekantar oss med det andra könet i oss - vilket gör oss till helare människor - men vissa klamrar sig tragiskt fast vid sin första livshalva - gör vi det dör vi som halva människor eller utvecklar psykiska problem - menar jung -

Marianne Johansson sa...

" - tornstam började studera fenomenet och gjorde både kvantitativa (ett stort urval) och kvalitativa (detaljerade - djupare) studier - han kom fram till att ett gott åldrande är när man uppnått 'gerotranscendens' - hans eget begrepp som nu blivit känt också i omvärlden - det innebär förändringar i definitionerna av det kosmiska - jaget och de sociala relationerna - vad betyder då det? - den kosmiska dimensionen handlar om tid - rum och barndom - man ser sitt liv i ett nytt ljus - kan betrakta sådant som hänt med nya - klokare ögon - ofta med försoning som följd - man upplever sig själv som en del i en kedja av generationer och blir mindre rädd för döden - att livet är ett mysterium är något man kan acceptera - tillvarons glädjeämnen ändrar karaktär - betydelsen av de sociala relationerna förändras - man får ett ökat behov av den goda ensamheten och tycker om att vara för sig själv - förståelsen av de sociala maskerna blir större och man får en 'mogen branslighet' - det ill säga att man finner nöje i att överskrida konventionerna - modern asketism är vanligt - prylar tynger en - och man gör sig av med saker man inte längre tycker sig behöva - detta känner många igen men kan misstolkas av anhöriga och vänner som en begynnande demens - depression eller annan sjukdom - det är en normal utveckling - säger lars - en slags transcendent vardagsvishet! (det som ligger bortom det mänskliga vetandets gränser) - är man medveten om vad 'gerotranscendens' innebär kan man till exempel uppmuntra de äldre till berättelser och äventyr i - och nytolkningar av - det förflutna och fråga vad den äldre drömt i stället för att tjata om hur han eller hon mår" // text: suzanne dahlin - ur tidningen 'senior liv' - 2010:3. // "av 70-79-åringarna är det 4 procent som ofta känner sig ensamma - medan det för 20-29-åringarna handlar om 15 procent - av männen är 80 procent nöjda med sin kropp - i alla åldrar - av 20-åriga kvinnor är 65 procent nöjda med sin kropp - men nöjdheten ökar med åren och bland 80-åriga kvinnor är 80 procent nöjda" = statistik från lars tornstams forskning.

Marianne Johansson sa...

jag befinner mig alltså om ett drygt halvår i den kategori 70-79-åringar där det endast är 4 procent som ofta känner sig ensamma... (man har ju alltid sej själv som sällskap - så därigenom är man väl egentligen inte ensam - ibland känns det nästan som det egna självet är det bästa sällskapet...)

Marianne Johansson sa...

'sussessful' i st f 'sucessful'... - 'barnslighet' i st f 'branslighet'... -'det vill säga' i st f 'det ill säga'...

Marianne Johansson sa...

tack vare you tube - och alla dess möjligheter att få/ges en chans att berika sig på olika sätt - kulturellt och... - vilket ord att använda... - så känner jag mig nowadays ej så speciellt ensam... - som jag - alltså - antagligen - skulle ha känt mig om jag ej haft tillgång till you tube...

Marianne Johansson sa...

om 'den tredje åldern' - dvs från 60-årsdagen till 90-årsdagen - har jane fonda talat en del - und zwar - sort of - uppskattande!