onsdag 23 juni 2010

ordet reminiscens...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

"reminiscensmetoden - en resa i det förflutna - ordet reminiscens är ett låneord från engelskan och betyder 'hågkomst' - 'minne' eller 'erinring' - med reminiscensmetoden lockas minnen från förr fram - ett enda ord kan leda till en halvtimmes samtal - säger pia rosén - undersköterska på fyrväpplingens äldreboende i lundby - det är korttidsminnet som oftast försämras snabbast hos personer med demenssjukdomar - däremot kommer de ofta ihåg minnen från långt tillbaka i tiden längre - reminiscensmetoden bygger på användandet av så kallade minnesväckare eller 'triggers' för att locka fram tidiga minnen - det kan exempelvis vara en doft - smak - känslor - ljud - beröring - men också olika typer av föremål som fotografier och textilier som gör resan i det förflutna möjlig - jag måste känna mina boende och deras historia väl - de anhöriga måste därför lämna över en så komplett levnadshistoria som möjligt till oss för att veta vilka knappar vi ska trycka på i samtalen - säger pia rosén - på avdelningen vallmon på fyrväpplingens äldreboende har ett gammalt personalrum gjorts om till ett reminiscensrum som är fyllt med gamla tidningar och saker som påminner om en svunnen tid - i samtal med maximalt fyra - fem boende är pias roll att med hjälp av 'minnesväckarna' sätta igång diskussioner som tar med deltagarna - de boende - på en resa i deras förflutna - de vaknar upp och börjar kommunicera mer med sin omvärld - säger pia rosén" text: carl mårtensson // ur 'samspel' - tidningen för dig som arbetar inom äldreomsorgen i göteborgs stad - nummer 1/2010.