fredag 4 juni 2010

läkarna nobbar psykiatrin...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"läkarna nobbar psykiatrin - nästan var fjärde su-tjänst vakant - göteborg: - läkarna ratar den offentliga psykiatrin - nästan var fjärde tjänst är vakant vid sahlgrenska universitetssjukhuset - su - i göteborg - flest specialister saknas på östra sjukhuset och inom rättspsykiatrin - samtidigt som den psykiska ohälsan ökar - växer bristen på utbildad personal - socialstyrelsen slog nyligen larm och varnade i en skrivelse regeringen för att landstingen kommer att få ännu svårare att rekrytera specialistläkare de närmaste åren - det blir en ond cirkel - en region som redan har brist på psykiatrer får ännu svårare att rekrytera när tillgången är så liten - detta drabbar verksamheterna och därmed patienterna - säger anders printz - chef för ett nationellt utvecklingsprojekt för psykiatrin vid socialstyrelsen- tidigare var svårigheten att rekrytera psykiatrer främst ett glesbygdsproblem - men nu finns vakanta tjänster även i storstadsregioner och universsitetsstäder - traditionellt attraktiva arbetsplatser -

Marianne Johansson sa...

- bekymmersam brist - enligt den senaste statistiken är läget allra sämst i norr och i sydost - men läkarbristen är stor även i värmland och västra götaland - i vg-regionen finns i dag bara 18 psykiatrer per 100.000 invånare - medan stockholms läns landsting har 28 psykiatrer per 100.000 invånare och praktiskt taget inga vakanser alls - en färsk granskning visar att nästan var fjärde läkartjänst inom su:s psykiatri för tillfället är vakant - rekryteringsbehovet är 30 psykiatrer och flest läkare saknas på östra sjukhuset - bristen på specialister är bekymmersam - för tillfället har vi också stora svårigheter att rekrytera psykiatrisjuksköterskor - säger margaretha alexandersson - personalchef vid östra - eva hellquist - som är sektionschef för allmänpsykiatrin vid sahlgrenska - befarar att situationen kommer att bli ännu värre när ytterligare två psykiatrer slutar senare i år - som tur är märker vi ett växande intresse bland de unga läkarna - vi har redan flera duktiga underläkare och st-läkare inne på kliniken - säger hon - för att lösa de akuta problemen har fler st-tjänster inrättats - en del landsting väljer att kalla in pensionerade psykiatrer - medan andra anlitar bemanningsföretag eller rekryterar färdiga läkare från länder som grekland - ungern - polen och tyskland -

Marianne Johansson sa...

- ger politikerna skulden - prognosen för framtiden ser dyster ut - hälften av landets psykiatrer är över 55 år och pensionsavgångarna väntas bli extra många de närmaste åren - den offentliga psykiatrin har blivit en krisbransch - säger christina spjut - ordförande för svenska psykiatriska föreningen - hon ger politikerna störst skuld för landstingens rekryteringsproblem - grundproblemet är att ingen svensk politiker tar de psykiskt sjuka på tillräckligt stort allvar - trots att depression numera är en gigantisk folksjukdom - minskar resurserna till psykiatrin för varje år som går - självklart är det ett tydligt budskap om att psykiatri inte är något viktigt område - säger hon - bättre i grannländerna - enligt christina spjut är situationen helt annorlunda i våra grannländer - norge har gjort en mångmiljardsatsning på psykiatrin - även i danmark och i finland finns en större medvetenhet om vikten av att behandla psykiska besvär och sjukdomar på ett tidigt stadium - en annan faktor som minskar attraktionskraften är de begränsade möjligheterna att forska inom psykiatrin - miltonutredningen föreslog 200 nya miljoner kronor årligen till forskning och utveckling - men det är pengar som ännu inte synts till -

Marianne Johansson sa...

- andra talar om psykiater som ett lågstatusjobb och hävdar att stigmatiseringen av psykiskt sjuka smittar av sig även på vårdens personal - de många vakanserna bidrar också till att ge området en negativ klang - psykologförbundets ordförande lars ahlin påpekar att även andra yrkesgrupper behövs om fler medborgare i framtiden ska ges tillgång till psykisk hälsovård - många landsting har stora problem med att rekrytera psykologer till primärvården - på vissa håll utnyttjas inte heller psykologernas kompetens på rätt sätt - säger han - kostnader kan minskas - enligt lars ahlin har sverige hamnat på efterkälken främst när det gäller vård av människor som drabbas av depression och ångesttillstånd - och han lyfter gärna fram de starka samhällsekonomiska motiv som finns för en utbyggnad - en satsning på psykologisk behandling skulle minska sjukskrivningskostnaderna dramatiskt - tyvärr utnyttjas inte den kapacitet som finns hos landets omrking 2.000 privatpraktiserande psykologer" // Göteborgs-Posten torsdagen den 17 april år 2008.

Pensionär Nisse sa...

Hej Marianne
Det man frågar sig är vad som hänt sedan 2008?
Nisse

Marianne Johansson sa...

oj nisse först nu upptäcker jag att du kommenterat här! - ja - jag vet att nisse tycker att jag begagnar mig av alltför gamla tidningsartiklar - men jag tycker att även tidningsartiklar som kanske har ett och annat år på nacken - oxå kan ha ett visst intresse - om han förväntar sig att jag ska kunna svara på detta nu på direkten - när jag precis läst hans fråga - så får jag nog bli svaret skyldig - får väl se om jag hittar ngt tidningsurklipp i ärendet med ett färskare datum...