tisdag 22 juni 2010

en år 1973 av författarförlaget utgiven bok...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"förord: - med undantag av 'mitt livs första dagbok' är samtliga artiklar i föreliggande arbete nyskrivna och hittills opublicerade - de har tillkommit under november 1972 - januari 1973 - deras innehåll är av mycket skiftande karaktär - men de flesta av dem torde äga den egenskap gemensam som uttryckes i bokens titel - undertiteln - 'läsning i blandade ämnen' - är lånad från tidskriften med detta namn - som revolutionsmannen georg adlersparre utgav under gustav IV adolfs regim 1797 - 1802 - sistnämnda år förbjöd envåldskonungen tidskriften - orsaken var att den på grund av sitt innehåll hade blivit mycket spridd inom oppositionella kretsar - den kallades för 'läsning i brännbara ämnen' - frågan om 'otrons artiklar' är brännbara eller inte har för författaren varit helt ovidkommande - valet av ämnen till dem har endast bestämts av deras angelägenhet för honom själv / stockholm i januari 1973 - V.M. - VM betyder ej detta sammahanget världsmästerskap - t ex i fotboll - utan något helt annat - nämligen Vilhelm Moberg - var han 'rojalist'? - nej han var väl snarare vad man kanske skulle kunna kalla för 'republikan' - oppositionell var han under alla omständigheter - han v å g a d e vara det...

Marianne Johansson sa...

' i detta sammanhanget' skulle det naturligtvis ha stått - förlåt min i detta fallet alltför slarviga korrekturläsning...

Marianne Johansson sa...

tidsangivelserna - november 1972 - januari 1973 - får mig att tänka på mitt liv den tiden - få se om jag kanske återkommer beträffande detta - jag relaterar gärna till mej själv - vad nu andra kan tänkas tycka om det - kanske 'ovidkommande' - vad skulle m i t t liv betyda - i jämförelse... - apropå liv - vad skulle min förstfödde sons liv betyda - i jämförelse - vad skulle hans liv ha kunnat betyda i jämförelse - ja båda han V.M. och min förstfödde son är döda - den liknelsen finns mellan dom - om än inte mycket annat - så var dom ju iaf båda människor - med allt vad det innebär/innebar - sen att livet på tragiskt sätt upphörde - på tragiskt sätt i båda dessa människors fall - men dock helt olika - min son var inte en berömd författare - vad var han då som får honom att verka så märkvärdig för just mej - jo han var min son och han fick aldrig någonsin någon som helst chans - som han borde ha fått - men kan det kanske ha berott på generna - på omständigheter helt enkelt - på att vare sig fadern eller modern - själva egentligen aldrig haft någon riktig chans i livet - ja - det ena ger ju det andra - som man ibland brukar säga...

Marianne Johansson sa...

'ja både han' i st f 'ja båda han' - ytterligare en alltför snabb och slarvig korrekturgenomläsning - förlåt!