måndag 15 mars 2010

försåtliga ord...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

metallarbetaren lars henriksson har skrivit följande krönika i göteborgs-posten - 'kultur' den 15 februari 2010: *försåtliga ord som mörkar - ord som begrepp är viktiga för att förstå tillvaron - väldefinierade och skarpa kan de blottlägga verklighetens anatomi eller hålla fast bångstyriga förlopp för analys och bearbetning - andra ord gör det motsatta - de fördunklar och leder tanke och handling vilse - i en ännu aktuell essä från 1946 manar george orwell till försvar för språket som *ett redskap* för att uttrycka och inte för att dölja eller förhindra tankar* - han går hårt åt den slapphet som - särskilt i det politiska språket - leder till och förstärks av trötta liknelser och ogenomtänkta formuleringar - sådant som förskönar det obehagliga och döljer det som borde avslöjas - i dagens politiska debatt kommer få ord ogenomtänkta över politikernas läppar - inte för att språket nu skulle vara ärligare än det orwell anklagade för vara *format för att få lögner att låta sanningsenliga och mord respektabla* - men tankelättjan ligger på ett högre plan - centrala begrepp och bilder är i dag ofta kläckta av pr-konsulter och testade på fokusgrupper för att passa in i partiernas marknadsföring - ett lyckat begrepp är inte det som bäst fångar verkligheten utan det som biter sig fast - som en slagdänga - och ger politikens konsumenter en världsbild där partiets förslag framstår som förnuftiga -

Marianne Johansson sa...

ett regeringsskifte i höst är ingen högoddsare - men högeralliansen har ändå på sätt och vis redan vunnit valrörelsen - inte genom argumentens tyngd utan för att oppositionen så enhälligt accepterat regeringens paradbegrepp: *utanförskap* - i debatten används ordet nu av alla partier och har etablerats som verklighetsbeskrivning - men det finns många skäl att driva ut detta försåtliga reklambyråord - det är illa definierat och missvisande - det skapar till exempel fiktiva *utanförpersoner* - genom att räkna ihop olika människors sjukskrivningsdagar till *helårsekvivalenter* - begreppet buntar samman och individualiserar stora samhällsproblem - som arbetslöshet - diskriminering - effekter av nedskärningar - utslagning i arbetslivet - bostadsbrist... - men framför allt skapas en bild av att det finns en problemgrupp som står utanför samhället - i själva erket är vi sällan så innanför som när vi är sjuka eller arbetslösa och fångas upp av den gemensamma välfärdens skyddsnät - vårt långsiktiga välbefinnande beror i hög utsträckning på om vi slipper vara rädda för att falla igenom den dag hälsan sviker eller konjunkturen viker - vad utanförskapsbegreppet gör är att peka finger åt detta innanförskap - det definierar socialförsäkringarna som det stora problemet i syfte att öppna för ytterligare nedskärningar och utglesning av skyddsnäten."

Marianne Johansson sa...

tänkvärt...