onsdag 31 mars 2010

göran greider

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

göran greiders kolumn i metro den 23 mars 2010: "obama vann en avgörande strid - sjukvårdsreformen är en seger för barack obama - men motståndet vittnar om ett efterblivet usa - vi är fortfarande kapabla uträtta stora saker - så föll barack obamas ord när hans sjukvårdsreform till slut gick igenom - och nog unnar man honom den segern - men den fantastiskt utdragna processen kring obamas sjukvårdsreform vittnar samtidigt om usas:s enastående oförmåga att reformera sig självt - obama själv har ju ofta påpekat att usa är nästan den enda ledande industrinationen som saknar fullgod sjukvård för alla sina medborgare - uppåt 40 miljoner har stått utan sjukvårdsförsäkring - men det argumentet avhånas av republikanerna i senat och kongress - obama har beskyllts för att vara kommunist - hur ska man egentligen förstå sådana vansinnesbeskyllningar?

Marianne Johansson sa...

"det är som om usa inte kan se sig självt - och hur det uppfattas runt om i världen - även på gräsrotsplanet har motviljan mot sjukvårdsreformen bringat i dagen ett slags märklig barnslighet: upprörda människor vill inte tillåta några ingrepp i den egna inkomsten och inga gemensamma åtaganden - och trots att de enorma och skenande underskotten i amerikansk ekonomi kräver skattehöjningar är den frågan praktiskt taget tabu - i ett sådant land blir de starkaste känslorna i stället ett barnsligt trots mot allt som är offentligt - och ett ständigt bejakande av den mest enfaldiga patriotism: det sistnämnda är nästan den enda form av gemenskap man klarar av - usa är på sätt och vis vår tids sparta: i inget modernt västland spelar de militära symbolerna och flaggan så stor roll som där -"

Marianne Johansson sa...

"när obama nu i alla fall fått igenom en urvattnad sjukvårdsreform kan vi möjligen börja hoppas på att det är början på något nytt: en era där landet påbörjar den långa vandringen mot att byta grundläggande socialpsykologi - länder där välfärd och fördelningspolitik är centrala debattämnen blir betydligt fredligare - fungerar bättre och blir mer rationella än länder där nationella symboler är viktigare än något annat - att usa är på väg att mista sin roll som enda och dominerande supermakt inser de flesta - men det beror inte bara på ekonomiska problem - utan just på den amerikanska politikens och även stora delar av allmänhetens oförmåga att lyfta sig till större gemensamma åtaganden - i söndags vann obama en avgörande strid - miljoner fattiga amerikaner kan få ett tryggare liv - kanske var det en historisk händelse - men det rabiata motståndet mot den urvattnade reformen vittnar om hur efterblivet usa på vissa punkter är." // Göran Greider - metro - 2010-03-23.

Marianne Johansson sa...

jag följer göran greider på twitter...