fredag 26 mars 2010

gert gelotte

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

i göteborgs-posten den 15 januari 2010 stod följande att läsa på ledarsidan i gp - en krönika av gert gelotte om haiti: "haiti-hjälp är inte nog - med kanske mer än 100 000 människor döda eller skadade under rasmassorna i port au prince rusar världen till haitis hjälp - det kommer inte att råda någon brist på katastrofhjälp - risken är snarare att hjälparbetarna blir så många att de springer i vägen för varandra och att förnödenheterna anländer långt fortare än de kan distribueras med kaos som resultat - i bästa fall lyckas fn organisera hjälpen effektivt - men parallellt borde snarast möjligt frågan ställas vad som skall ske med haiti när det som kan göras är gjort och räddningsstyrkorna rest hem? - haiti är en kronisk katastrof - från slavplantagernas elände på 1700-talet till far och son duvaliers terrorvälde mellan 1957 och 1986 - självupprorets republik 1804 rasade samman till despotiska kejsardömen - usa har ockuperat landet - den egna militären har ockuperat landet - diktator har följt på diktator - ett ögonblick av hopp under prästen jean-bertrand aristide blev inte mer än ett ögonblick - återkommande naturkatastrofer - extrem fattigdom - analfabetism - utbredd korruption - laglöshet - konkurrerande gäng som styr gator och slumkvarter med våld - nästan allt talar emot att haiti har en framtid - men sedan år 2004 finns fn permanent i landet - hundratals fn-anställda kan ha omkommit i jordbävningen - men det är med fn:s närvaro som en långsiktig förbättring för haitis tio miljoner innevånare kan börja - haiti behöver allt - bokstavligen allt - från fungerande politisk demokrati - rättssäkerhet - hälsovård och utbildning till ett näringsliv som kan försörja den snabbt växande befolkningen - då räcker det inte med lite bistånd här och där - det behövs ett samlat nationsbygge under fn:s lednig - om jordbävningen kan åstadkomma detta spirar ett litet hopp i ruinerna."// av Gert Gelotte - Göteborgs-Posten 2010-01-15.