fredag 19 mars 2010

kvar trots brist...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"eu:s sockerberg kvar trots brist - världsmarknadspriset på socker har stigit med 150 procent på ett år - dåliga skördar i indien och brasilien och tomma sockerlager spökar - samtidigt sitter eu på ett överskott på upp till 800 000 ton socker - som inte får exporteras - eu:s sockerexport får enligt en wto-uppgörelse inte överstiga 1,37 miljoner ton per år - subventionerat med maximalt 500 miljoner euro - all export ska räknas in - det har vi fyllt redan - säger patrik eklöf på jordbruksverket - med exportkvoten fylld finns det kvar ett berg på 600 000 - 800 000 ton socker i eu - som inte behövs inom unionen - enligt financial times -

Marianne Johansson sa...

taket för eu-exporten är tänkt som ett hinder för dumpning av billigt och subventionerat eu-socker på världsmarknaden - det tillkom sedan brasilien - australien och thailand - samtliga stora sockerexportörer - anmält eu:s sockerpolitik - en del av unionens omstridda jordbrukspolitik - politiken underkändes av en wto-panel - som ansåg att eu-länderna ägnade sig åt förtäckta subventioner - men sedan världsmarknadspriset på socker nu rusat upp med 150 procent och kört om eu:s politiskt fastslagna sockerpris är det oklart vad som gäller - frågan togs upp på ett eu-rådsmöte i måndags och eu-kommissionen har fått i uppdrag att utreda om man i detta läge kan bortse från taket och börja exportera eu:s överskott - handelsminister ewa björling hoppas på en skyndsam analys av eu-kommissionen - hon vill inte föregå rekommendationen från bryssel - eu-export skulle ju hjälpa det akuta läget och dra ned priserna - men sju av världens tio största sockerproducenter är u-länder - de behöver ha höga sockerpriser för att bekämpa fattigdom säger hon - hon tillägger att själva grundproblemet handlar om eu:s jordbrukspolitik - som enligt jordbruksverket kostade 43 miljarder euro i regleringar och direktstöd år 2009 - nu har vi ytterligare ett bevis på att den - eu:s jordbrukspolitik - är helt felaktig - det bästa vi kan göra för att hjälpa människor ur fattigdom vore att slopa eu:s jordbrukssubventioner - priset på ett terminskontrakt för marsleveranser av vitt socker nådde upp till en ny rekordnivå på liffe-börsen i london i torsdags - 767 dollar per ton - och råsocker-priset i new york drog samtidigt i väg upp till den högsta nivån på 29 år ." // Joakim Goksör - TT.

Marianne Johansson sa...

vad gäller saken? - i europa produceras socker i första hand av sockerbetor - merparten härrör från frankrike - tyskland och polen - för svensk del handlar det om odlingar i skåne - halland och blekinge - samt i mindre omfattning även i kalmar län och på gotland - den svenska jordbruksarealen som används för att odla sockerbetor har minskat radikalt på grund av lägre produktionskvot - antalet sockerbönder har i princip halverats efter sveriges eu-inträde - svenska bönder producerade år 2007 motsvarande 353 540 ton vitsocker - vilket i princip täcker den svenska sockerkonsumtionen - som ligger på strax under 40 kilo socker per person och år." källa: jordbruksverket." - allt ovanstående under rubriken 'kvar trots brist' (dvs eu:s sockerberg) - är hämtat från Svenska Dagbladet den 23 januari i år - dvs år 2010.