onsdag 17 mars 2010

maud olofsson

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"pengar i luften - flygbolaget sas begär ett kapitaltillskott från sina ägare - trots att man fick nya pengar så sent som våren 2009 - den svenska staten bör tacka nej till att följa med på förlustresan - för ett par år sedan deklarerade näringsminister maud olofsson att hon trodde på det krisdrabbade blygbolaget sas - företagets affärsplan höll enligt olofsson en sådan kvalitet att det motiverade ett kaptialtillskott från den svenska staten på 1,3 miljarder kronor - om man räknar in bidraget från de andra ägarna tillfördes totalt 6 miljarder kronor till balansräkningen - på tisdagen - den 9 februari 2010 - fick vi facit av denna investering - under 2009 gick sas back med 3,4 miljarder kronor före skatt - vilket är den största förlusten i bolagets historia - det är uppenbart att företagsledningen inte presenterade en realistisk bild av situationen för ett år sedan -

Marianne Johansson sa...

problemen har i själva verket varit så allvarliga att vd:n mats jansson nu tvingas efterlysa ännu en nyemission - denna gång handlar det om 5 miljarder kronor - pengar som den svenska staten - liksom de andra statliga och privata huvudägarna - säger sig vara beredda att skjuta till - man skulle kunna tro att näringsminister maud olofsson lärt sig något av den tidigare överoptimismen - men så tycks inte vara fallet - i går hette det att regeringen har analyserat och värderat de åtgärder som bolagsledningen föreslagit och kommit fram till att förutsättningarna finns för att skapa ett konkurrenskraftigt sas - tillåt oss att tvivla - antingen vet maud olofsson något avgörande som ingen utanför sas känner till och förstår - eller så väljer hon att skönmåla läget i syfte att snabbt driva igenom ytterligare en nyemission och därmed tillfälligt få bort sas problem från den politiska dagordningen - inget av alternativen hedrar näringsministern -

Marianne Johansson sa...

den bistra sanningen är att sas allvarliga ekonomiska läge består - och någon täckning för påståendet att bolaget är på rätt väg finns inte - kostnaderna i sas ligger fortfarande klart över konkurrenterna - detta kostnadsgap försvinner inte genom en besparing på 500 miljoner kronor - det krävs betydligt mer än så - om utgifterna för att flyga på allvar ska minska måste de anställda sänka sina löner - arbeta vid rätt tillfällen och förlänga sin arbetstid - det har en rad olika sas-ledningar försökt åstadkoma - men trots det permanenta krisläget har ingen nått framgång - ingen har heller på allvar minskat komplexiteten i bolaget - den nuvarande vd:n mats jansson har tvärtom förvärrat en del problem genom att gå tillbaka till den svårgenomträngliga skandinaviska struktur som gällde före 2004 - hans vd-period kännetecknas av ett sicksackande mellan olika strategier och motstridiga besked om hur det går för sas - ena dagen har genombrott nåtts i förhandlingarna med de fackliga organisationerna - andra dagen anklagar facken mats jansson för bombastiska uttalanden om besparingar -

Marianne Johansson sa...

trots att sas är börsnoterat är det ett av sveriges minst genomskinliga företag - det är mycket svårt - även för de egna medarbetarna - att förstå vad som styr olika beslut och vilka anställningsvillkor som råder i bolaget - ägarbilden och den stora mängden fackföreningar ligger som grund för många av svårigheterna - med tre stater i ägarbåset och ett 30-tal fackföreningar vid förhandlingsbordet är det upplagt för nationella revirstrider och beslut som vilar på annat än företagsekonomisk grund - att ägarna går in med ytterligare kapital i det blödande sas innan bolaget presenterat en realistisk plan för att uppnå lönsamhet är logiskt om man ser till hur politikerna agerat tidigare - mer svårbegripligt är att familjen wallenberg - via sin stiftelse - bestämt sig för att följa med på förlustresan." DN den 10 februari 2010 - ledarsidan - chef för ledarredaktionen: peter wolodarski.

Pensionär Nisse sa...

Hej Marianne
Tyvärr kanske ledarskribenten har helt rätt.
Nisse