tisdag 16 mars 2010

någonting...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

"någonting har redan hänt - varje morgon när jag hör rubrikerna i radions kulturnytt känner jag det - någonting är inte bara på väg att hända inom kulturjournalistiken - någonting har redan hänt - när jag började skriva kritik i dagspressen i början av 90-talet fanns det unga - starka krafter för förändring - den lite mossiga - bildade konstkulturkritiken skulle kompletteras - ja - kanske till och med på allvar utmanas - av nya synsätt - uppdelningen i högt och lågt var förlegad och framtiden låg i både högre nyhetspuls och en mer mångfacetterad kulturkritisk analys och fördjupning - i dag är de där starka - unga krafterna medelålders kvinnor och män - många av dem sitter centralt placerade på kulturredaktioner runt om i sverige - några av dem har också försökt göra verklighet av sina visioner: jag spårar dem i mixen av konstformer - nyheter och recensioner i exempelvis dn kultur och svt kulturnyheterna - och jag anar dem i det alltmer frekventa krönikerandet i kulturradions olika program liksom i det lättsinniga tyckandet som blivit en självklarhet på dagspressens kultursidor - jag hyser stor respekt för en del av regissörerna bakom dessa förändringar - ändå tror jag att utvecklingen är på väg käpprätt åt helvete och att helt andra krafter sedan länge varit inblandade i kursändringen - när jag läser om de drastiska nedskärningarna på dn's kulturredaktion och att journalistkollegor på andra avdelningar inom tidningen ska ha jublat när de blev kända blir det en tragisk bild av just detta - det senaste dryga decenniet har inte bara inneburit en frivillig breddning av det kulturkritiska uppdraget - det har också dolt en publicistisk nedmontering av den kvalificerade - långsamma och tidskrävande kulturkritiken - ekonomiskt pressade tidningsledningar har degraderat kulturchefer och krympt redan pressade frilansbudgetar samtidigt som ett starkt internt tryck riktats mot kulturredaktionerna att skriva snabbt - kortare och så att 'folk förstår' - resultatet har alltför ofta blivit till kritik och samtidsanalys - hjälpligt förklädda problemformuleringar och resumeer - men också den möjlighet som nu dn's ledning griper - att handgripligen montera ner sitt stolta flaggskepp - och sveriges största kulturredaktion - dn kltur - genom att nästan halvera personalskaran och ändå påstå sig vilja satsa på kulturmaterialet - att slå så hårt mot en av sina mest vitala och lästa delar - liknar mest ett offentligt publicerat självmordshot - det är bara att hoppas att den interna debatten på dn just nu är betydligt mer besvärlig för ledningen än vad de publika så här långt varit - och att hotet aldrig tillåts bli mer än ett hot." // Ingrid P Bosseldal - *Krönikan* - Göteborgs-Posten - 'KULTUR' -torsdagen den 11 mars 2010.