söndag 7 mars 2010

skrivmaskinsövningar

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag fortsätter dagens skrivmaskinsövningar - genom at skriva av ord ur boken *ansikte mot ansikte* utgiven på verbums förlag år 1994:

Marianne Johansson sa...

"förord - i svenska kyrkans organ *vår kyrka* - föregångare till nuvarade *kyrkans tidning* - skrev LUDVIG JÖNSSON meditationer för ett helt kyrkoår - från advent 1962 till och med domssöndagen 1963 - en av tidninges dåvarande journalister anders beijbom har väckt tanken att ge ut dessa meditationer i bokform - enligt förlagets uppdrag har jag redigerat materialet och bytt ut bibelcitaten till 1981 års översättning - i och med den nya psalmboken 1986 fick vi ett reformerat kyrkoår - vilket innebar att några söndagar fick nytt namn och framförallt - många av årets söndagar fick nya bibeltexter - denna bok följer i stort sett det gamla kyrkoåret med dess texter - det är därmed ludvig *ansikte mot ansikte* som vi möter - det är hans penna - hans stämma och hans engagerade själavård - på grund av att nämnda tidning utgavs med vissa dubelnummer kom det att saknas meditationer för några av årets veckor - materialet har därför kompletterats med tre utdrag ur ludvigs bok *postilla för sökare* - det gäller fjärde söndag i advent - trettondag jul och trede söndag efter påsk - rubrikerna är ludvigs och skrivna med egen hand - de är koncisa och anger vad som är hans budskap - detta är själavårdande i vid bemärkelse - hans adresser är naturligtvis tidningens läsare - men i hans fokus finns människan i allmänhet - ludvig snabbtecknar ofta vanliga konkreta livssituationer - där vi mår illa eller gör någon illa - kapslar in oss - försvarar oss och så vidare - hans ambition och passion är att få vara en verklig medmänniska som bryr sig om - och han vill hjälpa till befrielse - balans och vila - det är inte en lättköpt hjälp som han erbjuder - utan det är något som rör vårt innersta - det är fråga om *sanning i hjärtegrunden* när det gäller våra brister och synder - men det som förnyar är inte någon egen förbättring - utan det är guds förlåtelse genom kristi försoning - här kommer författarens starka förankring i vår evangeliska tro ofta fram - ludvig jönsson blev pastor primarius i storkyrkan i januari 1980 - hans intensiva livsgärning avbröts - mänskligt sett - alltför tidigt den 5 augusti 1985 - men hans stämma ljuder alltjämt i det skrivna ordet - ett femtontal böcker - utgivna på olika förlag - bär hans namn - varav den sista - *kärlekens manifest* - utgavs postumt - denna bok är en samlig av ludvigs tidigaste författarskap - det är med gripenhet jag gått igenom materialet - jag är övertygad om att vår kyrka och vårt folk behöver höra ludvigs budskap igen - det är dagsaktuellt trots att det är trettio år gammalt - tack till förlaget som ger ut denna bok." denna text var alltså skriven av Henry Wiklund såsom förord till boken ifråga *Ansikte mot ansikte* med texter av ludvig jönsson...

Marianne Johansson sa...

'att' i st f 'at'...