lördag 20 mars 2010

virginia woolf - *vågorna*...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

"tidlösa monologer i nyutgåva - bok - bonnier pocket - virginia wools *vågorna* - översättning jane lundblad - ulrika westerlund gläder sig åt nyutgivningen av virginia woolfs kanske mest betydande verk - 1931 var virginia woolf nästan 50 år gammal och firad författare - hennes böcker *mot fyren* (*to the light house*) och *orlando* hade kommit ut några år tidigare och fått ett strålande mottagande av både kritiker och publik - då tog woolf med *vågorna (*the waves*) sina litterära formexperiment ännu längre - skrev en bok hon inte ville kalla roman utan ett 'play poem' och skapade det som många anser är hennes allra medst betydade verk - *vågorna* består av sex röster - sex olika inre monologer_skildrar medvetanden och inre utveckling - rösterna har tre manliga och tre kvinnliga namn - men är inga gestalter i traditionell mening - som jenny tunedal konstaterar i sitt innehållsrika - introducerande förord - och sysslar inte med att vara - utan med att bli till - de finns kanske inte ens utanför just sitt tillblivande - sin monolog - utan är bara aspekter av ett medvetande - men de säger oss något om människors - mäns och kvinnors - villkor och erfarenheter i livet - om hur vår omgivnings gränser formar oss - till uppfyllda mödrar till exempel - eller till intellektuella - på svenska gavs *vågorna* ut första gången först 1980 - vår ständiga förmåga att snabbt glömma bort och skriva ut betydelsefulla kvinnliga konstnärer ur historien i stället för i vår kanon - hur uppmärksammade de än varit av sin samtid - spelade kanske en roll även vad gäller detta - kanske krävdes en feministisk våg i sverige för att woolfs mest betydelsefulla böcker - *vågorna* - *orlando* - *mrs dalloway* - skulle översättas? (woolfs samtida kollega james joyce fick till exempel sitt mästerverk *ulysses* översatt nästan 40 år tidigare) - albert bonniers förlags nyutgivning av *vågorna* i sin klassikerserie - lätt åtkomlig för många i pocket - är i vilket fall mycket glädjande - för *vågorna* är - som tunedal skriver - en bok som knappast åldrats alls" // Ulrika Westerlund - GP den 18 augusti år 2009.