onsdag 3 mars 2010

Per Agne Erkelius

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

har just i GP sett en notis om att Per Agne Erkelius just avlidit efter en tids sjukdom - följande har han skrivit om sig själv i boken *Författaren själv*:

Marianne Johansson sa...

"Erkelius - Per Agne - född 1935 i Torsåker - Gästrikland - av sin tystlåtne far - fotografen - tecknaren och hembygdsforskaren - ärvde han lusten att avbilda det nutida och benägenheten att söka upp människornas förflutna - att lyssna var viktigare än att själv prata - att iakttaga och lägga på minnet mer meningsfullt än att lägga sig i -

Marianne Johansson sa...

av modern - som långa tider behärskades av bottenlösa ångesttillstånd - förstod han att det ordlösa och outsagda är människans svåra och trots allt underbara gåta - författarens outtömliga ämne - av farmodern - som var en from och elak person - lärde han sig att trovärdigt ljuga och fantisera om allt han företog sig - han fick ett författarspråk innan han ens börjat skriva - av det religiösa i barndomsvärlden lärde han att det saliga alltid fanns på annan ort - i en annan tid - drömmen om ett bättre liv någon annanstans någon annan gång på jorden har han gestaltat och utforskat i många av sina böcker - åtminstone drömde han om att det skulle bli så - redan i debutromanen 1961 längtar den unge huvudpersonen till de livgivande stora *städerna vid havet* som också är bokens titel - i *fotografen* (1976) har temat blivit mer synligt och fullt medvetet även för författaren - två bröder i ett gruvarbetarhem vid sekelskiftet tar korrespondenskurser och förbereder sig för ett liv i någon av världens stora städer - johannes når både stockholm och chicago men återvänder hem i tuberkulos och dör ung - för markus återstår bara att öppna fotoatelje i hembygden - *drömmen om johannes* (1978) gestalter den ensamhet - som blev kvar åt markus - och ett liv i konflikten mellan längtan efter frihet och behovet av trygghet - boken blev en stor publikframgång - *minnet av nanny* (1985) - ett ömsint porträtt av Per Erik Erkelius mor - ger röst åt den kvinna som tvingades leva i skuggan av markus drömda världar och aldrig själv blev hörd -

Marianne Johansson sa...

i *resan till kristin* (1980) är det ett ungt pars längtan efter barn och deras adoptionsresa till columbia som gestaltas - *min svåger och jag* (1983) skildrar alkoholistens dröm om ett värdigare liv - *såsom av eld* (1989) utspelas på 1800-talet och är en brett upplagd roman om en brytningstid i sverige - två män med vitt skilda utgångspunkter försöker nå sina livsmål: den ene blir brukspatron - den andre skollärare - i den mer lättsamma *himlavagnen* (1991) uppträder en författare - leo kammars - nära släkt med Per Agne Erkelius - som söker ett frihetens levnadssätt i nutiden - under 90-talet återvänder Per Agne Erkelius till leo kammars - såsom redan 1992 i *efterträdaren* - hans sextonde roman -

Marianne Johansson sa...

Per Agne Erkelius var folkhögskollärare fram till 1973 - under denna tid skrev han experimentella och ibland något svårtolkade romaner - några i den nya franska romanens anda - Per Agne Erkelius har även skrivit dramatik för radio och TV - varit styrelsemedlem i Svenska PEN och belönats av Svenska Akademien - Samfundet De Nio med flera - han finns översatt till ryska och franska." Detta var alltså Per Agne Erkelius egna ord i boken *Författaren själv* - utgiven år 1993 på Bra Böcker. Detta fanns även att läsa i GP idag om Erkelius: "hans sista roman *Hotel Galicja* - kritikerhyllad och August-nominerad."