söndag 28 mars 2010

*tankar i en husvagn* (fortsättning av gårdagens...)

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

kapitel 5 i olle holmbergs bok som utkom på bonniers år 1969: "då jag läste 'resa kring mitt rum' var jag glad över att inte ha gjort det tidigare - vid yngre år - otåligare - tanklösare - intolerantare i mina fordringar och långt mer än nu benägen för att tro att 'djupet' och 'lidelsen' hos en författare sitter i åthävorna - hade jag kanske snabbt glidit över sidorna och förbisett detaljer som nu fyller mig med behag - rätt snart kombinerade jag den lilla berättelsen med clérambards husvagn - och den härmningsdrift som är kitt och lim i litteraturen lockade mig att fantisera om en för mitt eget bruk gjord kombination av de-maistresk 'chambre' och cléramardsk husvagn - jag kunde där - funderade jag ut - någon tid hålla mig själv 'fången' - tänkande - i all aspråkslöshet - m i n a tankar - drömmande m i n a drömmar - och samtidigt öva den vackra konsten att skriva maskin - tänkt - gjort - jag sitter nu i min husvagn - jag har en skrivmaskin och några böcker till sällskap - ibland sitter jag och skriver - ibland sitter jag och läser eller tänker - ibland sitter jag bara - eftersom jag inte har duellerat - möjligen med giftiga ord men inte med sabel - värja eller pistol - anser jag mig böra ha den rättigheten framför min förebild - att jag kan röra mig fritt i luften - strövande bland granar - björkar - aspar med darrande blad - tanken att det skulle vara för jesu kristi skull som de darrar har jag övergivit - en knapp timmes vandring härifrån har jag en konsumbutik att köpa mat i - och inom jämnt en kilometers räckhåll en bensinstation där jag varje morgon hämtar en kruka vatten -

Marianne Johansson sa...

kapitel 6: "kännare kommer att känna igen xavier de maistre i min bok - ty jag har oblygt imiterat honom - jag säger det ju själv - damer & herrar recensenter: jag erkänner innan jag ens har hunnit bli anklagad! - om någon nu - plågad av nyfikenhetens loppbett - vill veta mer om min författare än vad jag redan har sagt - så är jag illa ställd - jag vet inte mycket mera själv - och märkvärdigt nog är jag inte angelägen om att få veta det - den xavier de maistre som intresserar mig är inte en man som föddes då och då - dog då och då - hade de och de älskarinnorna - och de och de fienderna - han är sin bok - den personifierade boken - en dimgestalt kanske men ändå en gestalt - jag anar inte i vad mån personifieringen liknar personen - jo - naturligtvis anar jag det - om inte av andra orsaker så därför att sainte-beuve - som kände båda - i en essay år 1839 påstod att så vitt han visste kunde ingen författare mer likna sitt författarskap än xavier de maistre liknade 'resa kring mitt rum' - ändå är jag inte säker på att sainte-beuve hade rätt - kanske beträffande det yttre intrycket - men det är ju inte allt - den tid under vilken den unge franske arrestanten i turin så småningom förvandlades - ty han gjorde det! - till generalmajor i rysk tjänst i s:t petersburg - var så rik på yttre genomgripande tilldragelser att ingen gärna kunde undgå att också i sitt inre bli påverkad av dem - tiden var en av de tider i historien då världskvarnen tycktes driven inte med vind utan med forsande blod - en revolution gick över i en despotism - en despotism i en liberalism - en liberalism i 'det kommunistiska manifestet' - ord och namn som förut ingen hade hört surrade i var mans öra: skräckvälde - napoleon - helig allians - reaktion - romantik - borgardöme - proletariat ... - den lätta tonen i 'resa kring mitt rum' förlorade mer och mer publik - och då xavier de maistre återigen blev berömd i litteraturen var det på grund av en rörande berättelse om en spetälsk i acosta som han i sitt växlingsrika liv hade kommit i beröring med - han hörde till vad man kallade emigrantförfattarnas skara - den som har dykt upp efter varje revolution - den franska - de ryska - 1930-talets tyska - spridande de sina i flykt kring jordklotet -"

Marianne Johansson sa...

kapitel 7: "det är hövligt - lämpligt - att jag redan nu för läsaren med mig på 'syn' i min husvagn - jag har ingen tumstock med mig men mäter med ögonmått sidornas längd till något över 4 m och gavlarnas till ungefär hälften av det - varvid jag givetvis - skrivande endast för bildade läsare - utgår från att ingen förväxlar begreppen sida och gavel med varandra - talande till exempel som östra sidan i ett hus som har gaveln åt öster - möbleringen är enkel men god: två bord - det ena kortare - att ha skrivmaskinen på - det andra längre och avsett som matbord - matbordet flankeras av två britsar - och en av dem har jag till sängplats - vid östra väggen finns ett klädskåp - vid den västra en sorts side-bord där jag har spritköket placerat - lugna dagar då det inte regnar lagar jag min mat och kokar mitt te utomhus - men vid andra tillfällen flyttar jag in köksbestyren - smärre skåp finns här och var - vad golvet beträffar så gissar jag att xavier de maistre på italienskt vis hade stengolv i sitt rum - men själv har jag trägolv som jag på ömtåliga punkter täcker med en matta av de tidningar som jag hade med mig hemifrån: dels för att slippa sopa - dels för att - när jag tankfullt tittar neråt - kunna läsa en eller annan notis som jag har glömt eller förut inte lagt märke till - jag tycker om gamla nyheter: först de har det för meditationen lämpliga avståndet - de drar mig inte i håret - tutar mig inte i öronen - jag väljer själv vad jag vill tänka om dem -"

Marianne Johansson sa...

kapitel 8: " fönstren i min husvagn förtjänar sitt eget kapitel - de är gjorda av bonoplex acrylplast - och jag hade - innan jag flyttade hit - inte en aning om att det överhuvud taget fanns något som hette bonoplex acrylplast - de är så enkla i konstruktionen att det tog mig föga mer än fem eller tio minuter att tänka ut hur jag skulle öppna och stänga dem - icke utan besvikelse fann jag mig däremot av min misstännksamma hyresvärd berövad möjligheten att pröva mitt skarpsinne också på det tvålågiga gaskök för kondenserad petroleumgas av 28-30 g/cm2 som enligt ett prospekt skulle finnas i vagnen - mest av allt beundrar jag takfönstret - också ett av bonoplex acrylplast men i motsats till de andra fönstren rödgulfärgat och täckt av en tunn vit gardin - färgen gör att så fort det får minsta hjälp av naturligt utomhusljus kan det härma en elektrisk lampa så väl att det dröjde dagar innan jag la bort att varje gång jag gick ut ur husvagnen tänka: 'jag måste släcka ljuset' - och varje gång jag kom in igen säga till mig själv: 'jag måste ha glömt att släcka då jag gick ut' - allt detta till min husvagns lov - jag rekommenderar den till eventuella hyresgäster efter mig - och ämnar genom annons i post och inrikes tidningar meddela när den blir ledig -"

Marianne Johansson sa...

kapitel 9: "i avseende på inredning är min husvagn såtillvida underlägsen xavier de maistres rum som jag inte har några tavlor på väggarna - han hade flera - och två av dem var följande - den ena föreställde en negress - gråtande under ett palmträd - såld som slavinna av sin grymma herre utan hänsyn till att hon bar frukten av hans smekningar under sitt hjärta - på den andra såg man lotte hos goethe - torkande alberts pistoler som werther skulle få låna - ack! - man anade inte till vilket ändamål - båda tavlorna hörde sin tid till - och tiden har jag redan nämnt: år 1794 eller strax dessförinnan - år 1794 hänfördes man ännu av 'die leiden des jungen werthers' - också av tanken på negerslaveriets upphävande - i lyriken var ossians sånger fortfarande det sista - det bästa - i musiken - påstår vår författare - hade man börjat ledsna på klassikerna och lyssna efter något nytt - i konsten var däremot enligt samma källa rafael alltjämt den oupphinneliga mästaren - i salongskonversationen spelade en viss mesmer en roll - tysk eller fransman eller österrikare - man visste inte riktigt vilket - förmodligen en svindlare - möjligen - fast mindre sannolikt - ett geni - han hade hittat på något som kallades den djuriska eller organiska magnetismen - 'animal magnetism' - och som var ungefär detsamma som det som vi kallar hypnotism - folk i hypnotiskt tillstånd - berättade sagoberättare - kunde han få att bli clairvoyanta - troligen var han en humbug - xavier de maistre trodde inte på mesmer men beundrade werther och rafael - svärmade för negerslaveriets upphävande - dessutom för antiken - för välgörenhetens dygd - för vänskapen - för naturen - en natur fjärran från hovens prakt - för en gud som man inte visste mycket om - dock detta: att han med välbehag blickade ner på dem som gjorde gott och med ovilja på lastens söner - om inte en viss movilja mot att 'gräva' i min författares liv hade hållit mig tillbaka - kunde jag ha tagit reda på om han på äldre dar blev mera katolsk - nu vet jag det inte - politiken slutligen - i den var 1794 ett viktigt år - ett av de viktigaste - på sommaren hände det sig - skäligen oförhappandes - att giljotinens högsta herre och omhuldare i paris - förre advokaten maximilian marie isidore robespierre - själv fick åka den välbekanta vägen på bödelskärran genom rue saint-honoré till vad som senare fick det fredliga namnet concorde-platsen för att där få huvudet avplockat i dr guillotins sinnrika maskin - en liten spånkorg framtill tog emot det när det trillade ner - sen blev det mindre blodigt i frankrike en tid - xavier de maistres bok skrevs innan den relativa oblodigheten hade inträffat - på ett ställe liknar han revolutionärerna vid en hord kannibaler som visserligen själva jämförde sig med hjältarna från det gamla grekland men samtidigt 'utan skam och ånger lät vördnadsvärda åldringar - lät kvinnor - barn dö på schavotten och kallblodigt begick de grymmaste och onyttigaste brott' - jag stannar lite vid formuleringen 'onyttigaste brott'? - skulle det då finnas mera nyttiga? - och skulle dit vara att räkna några av dem som under de första revolutionsåren kunde sägas praktiskt tjäna en omvälvning som den unge officeren kanske inte var beredd at helt utdöma? - jag vet inte om tolkningen är den riktiga - men vrider mig i en viss olust inför tanken på 'nyttiga' brott -"

Marianne Johansson sa...

kapitel 10: "för sina vänner ner i skåne - står det hos fru lenngren - berättar hon det och det - för vem som vill höra på berättar jag att ett exemplar av xavier de maistres 'voyage autour de ma chambre' letade sig fram till sverige och fanns i hertig carls bibliotek på rosersberg - sedermera konung carl XII:s - låt vara att bibliotekets ägare inte hörde till de mera ärekrönta av våra kungar vare sig som snille eller som karaktär betraktad: han var inte alldeles illitterat - tyckte om böcker - åtminstone att samla dem - kanske också att läsa dem - att han ägde 'voyage autour de ma chambre' var således i och för sig inte märkvärdigt - och egentligen är det heller inte märkvärdigt att hans exemplar - tryckt 'an4' - år 1796 - i själva paris - vid rue du bac - 'andra porten till vänster när man kommer från pont royal' - är till texten alltigenom densamma som 1:a upplagan - den där de nyss anförda orden om revolutionen och revolutionärerna står att läsa - tiden hade ändrat sig - det var hela historien - ytterligare skulle den ändra sig då bonaparte - omklädd till kejsar napoleon - kom att börja med s i n a proskriptionslistor - inte längre utgörande förteckningar på folk som skulle halshuggas utan på dem som skulle ut på slag- och slaktfälten här eller där i europa och oftast förbli där: på iberiska halvön - på rysslands snöfält - på andra ställen - i ryssland mötte xavier de maistre under en resa till moskva i december 1812 resterna av 'la grande armée' - sina forna landsmän - släpande sig hemåt på vägarna - bortjagade av kölden och kosackerna - utmattade - utsvultna - inte sällan avklädda in på bara skjortan - många bönföll honom att döda dem om han inte kunde hjälpa dem - 'jag såg inte en enda' - skrev han i ett brev - 'utan att tänka på den djävulska varelse som har fört dem till denna ytterlighet av olycka' - åt en av flyktingarna ville han skänka sin häst - det var allt som han kunde göra - "

Marianne Johansson sa...

'de för meditationen lämpliga avstånden'... ja - avstånd är - mitunter - nästan ett 'måste'.... åtminstone om man - sort of - känner för att 'meditera'... med ålderns rätt - och på gravens rand - kan man - unter umständen - av egen fri vilja ägna sig åt sådant som - mitunter - kan gå under benämningen 'meditera'... varför ej? - warum nicht? - why not? - ja jag kan alltså totalt 3 språk någorlunda... ytterligare ett språk - franska - kan jag hjälpligt..... jag vet alltså t ex - att 'pourquoi pas?' betyder 'varför inte?'...

Marianne Johansson sa...

har just på thomas nydahls blogg sett att han nämner denna olle holmberg...

Marianne Johansson sa...

'gratis på hisingens bibliotek den 15 december år 2007 - en lördag'... (så har jag medelst penna noterat i boken i fråga...) det gavs möjlighet att på lördagar förkovra sig med gratisexemplar som hade hämtats upp - fram - från något förråd/magasin ... denna lilla bok - 'tankar i en husvagn' - utgiven är 1969 - på bonniers - pris kronor22:50 - har jag alltså låtit mig gratis få en lördag för drygt 8 år sen - och då jag då ännu ej upptäckt you tube och dess möjligheter så ägnade jag mig ibland åt diverse avskrifter - såsom i detta fallet - 'tankar i en husvagn'...